Przejdź do treści strony WCAG

Aktualności

2.10.2019

Informacja dla przedsiębiorców zobowiązanych do sporządzania kwartalnych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych

Przypominamy, że na mocy rozporządzenia MRiRW z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych
informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości, od 21 sierpnia 2019 r.  zmianie uległ formularz ankiety do przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi jhars kwartalnych i rocznych informacji.

Wzór formularza ankiety pobrać można z tego linku

lub w zakładce "Ogłoszenia i druki>>Formularze do pobrania"

 

24.05.2019

Oświadczenie Wojewody Opolskiego na temat rzekomego zagrożenia powodzią w woj. opolskim

W związku z podanymi przez jedną z komercyjnych stacji telewizyjnych informacją dotyczącą niekontrolowalnych zrzutów wody ze zbiorników czeskich, które mogą zagrażać bezpieczeństwu Opolszczyzny w postaci dużej fali powodziowej, demontuję tę wiadomość. Informacje zweryfikowałem w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. PGW Wody Polskie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, które są w stałym kontakcie ze stroną czeską.

Jednocześnie potwierdzam, iż są zrzuty ze zbiorników czeskich ale w ilości niezagrażającej bezpieczeństwu powodziowemu Opolszczyzny. Stany wód w regionie przygranicznym z Republiką Czech, wykazują na wodowskazach, że ich poziom opada.

Dementuję zatem informacje medialne o rzekomym zagrożeniu powodzią na terenie Opolszczyzny.

Tu można pobrać pełny tekst oświadczenia

 

16.04.2019

Informacja  o dniu wolnym od pracy 2 maja 2019 r. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r.  w sprawie ustalenia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy  dla pracowników urzędów administracji rządowej informuję, że:
 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy,
 - 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

 

14.03.2019

Informacja dla konsumentów

Szanowni Państwo.
W ramach  inicjatyw, które mają na celu budowanie patriotyzmu konsumenckiego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało broszurę informacyjną „Kupuj świadomie”.
Jej treść, ma zachęcić Państwa do podejmowania świadomych decyzji zakupowych, także w oparciu o istniejące systemy i znaki jakości, wskazując jednocześnie na ich rolę i znaczenie.

Zachęcamy do lektury ulotki.  Można ją pobrać pod tym linkiem.