Przejdź do treści strony
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Kontroli

ZADANIA WYDZIAŁU KONTROLI

Zadania określone w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 2178 - z późniejszymi zmianami):

 • nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności:
  • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie. w tym wywożonych za granicę,
  • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  • kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym;
 • kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych,
 • nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt, mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy,
 • wydawanie zwolnień dot. znakowania jaj przeznaczonych do przetwórstwa bezpośrednio z miejsca produkcji.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-11-2019
  przez: Paulina Polok
 • opublikowano:
  12-11-2019 09:04
  przez: Paulina Polok
 • zmodyfikowano:
  22-11-2019 11:45
  przez: Paulina Polok
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
  odwiedzin: 72
Dane adresowe:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 170

Dane kontaktowe:

fax: 77 4543118
e-mail: sekretariat@wijhars.opole.pl
strona www: bip.wijhars.opole.pl