Przejdź do treści strony
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Nadzoru

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU NADZORU

 1. Prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 2. Przyjmowanie wniosków kandydatów na rzeczoznawców, prowadzenie rejestru rzeczoznawców, współpraca z Głównym Inspektoratem w zakresie szkoleń kandydatów na rzeczoznawców i przeprowadzania egzaminów państwowych, wydawanie decyzji administracyjnych dla rzeczoznawców, sporządzanie dokumentacji związanej z ich działalnością,
 3. Prowadzenie innych szkoleń w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 4. Prowadzenie kontroli "ex-post" na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (Dz.Urz. UE L 143 z 03.06.2008, str. 1),
 5. Nadzór i obsługa systemów informatycznych,
 6. Pozyskiwanie danych i opracowywanie materiałów informacyjno-analitycznych dotyczących rynków rolnych, produktów rolnych oraz środków do produkcji rolnej,
 7. Ewidencjonowanie i udostępnianie pracownikom aktów prawnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz innych dokumentów regulujących zasady i tryb postępowania Inspekcji,
 8. Wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę.
Metryczka
 • wytworzono:
  12-11-2019
  przez: Paulina Polok
 • opublikowano:
  12-11-2019 09:28
  przez: Paulina Polok
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
  odwiedzin: 72
Dane adresowe:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 170

Dane kontaktowe:

fax: 77 4543118
e-mail: sekretariat@wijhars.opole.pl
strona www: bip.wijhars.opole.pl