Przejdź do treści strony WCAG

Budżet Inspektoratu

WIJHARS w Opolu - plan budżetowy na 2018 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Wydatki budżetowe:

  • Wydatki bieżące:  966 000,00 zł
  • Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE:  0,00 zł
  • Wydatki majątkowe:  0,00 zł
  • Ogółem wydatki:  966 000 000,00 zł
  • Dochody budżetowe:  18 000,00 zł