Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Inspektoratu

Majątek WIJHARS w Opolu - stan na dzień 1 stycznia 2018 r.

Nazwa grupy środka trwałego Legenda:
B = wartość brutto środka trwałego
U = umorzenia (liczone narastająco od daty OT środków trwałych)
N = wartość netto
A = amortyzacja (liczona narastająco od początku roku)
Podane wartości uwzględniają zwiększenia i zmniejszenia środków trwałych
001 Budynki B = 29 667,60
U = 741,69
A = 741,69
N = 28.925,91
003 - 006 Maszyny i urządzenia techniczne B = 170.281,27
U = 170.281,27
A =  3.763,69    
N =   0,00
007 Środki transportowe B =   319.659,00
U =   198.055,25
A =   13.521,00
N =   121.603,75
008 Narzędzia, ruchomości, wyposażenie B =   122.877,51
U =   108.548,01
A =    0,00
N =    14.329,50
Razem środki trwałe B =    642.485,38
U =    477.626,22
A =    18.026,38
N =   164.859,16
Wartości niematerialne i prawne B =    30.207,81
U =    30.207,81
A =    0,00
N =    0,00
Środki trwałe w budowie B =    0
U =    0
A =    0
N =    0
Razem B =   672.693,19
U =    507.834,03
A =   18.026,38
N =   164.859,16