Przejdź do treści strony
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Nadzoru

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

 1. Zgłaszania rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej należy dokonywać na "formularzu zgłoszenia prowadzenia działalności z zakresie produkcji, obrotu i składowania artykułów rolno - spożywczych" dostępnym pod tym linkiem, który należy przesłać na adres Inspektoratu. Dodatkowych informacji dotyczących zgłaszania uzyskać można u kierownika Wydziału Nadzoru pod nr telefonu (77) 454-31-18.
 2. Chęć przystąpienia do szkolenia i / lub egzaminu kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę należy zgłaszać pisemnie na formularzu dostępnym tutaj. Formularz należy wypełnić osobno dla każdego kandydata. Zgłoszenie podpisane przez kandydata należy przesłać do Inspektoratu.
 3. Decyzje oraz zaświadczenia o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców przesyłane są zainteresowanym pocztą za potwierdzeniem odbioru. Po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwy jest także odbiór dokumentór w siedzibie Inspektoratu.
Metryczka
 • wytworzono:
  12-11-2019
  przez: Paulina Polok
 • opublikowano:
  12-11-2019 11:11
  przez: Paulina Polok
 • zmodyfikowano:
  14-11-2019 12:15
  przez: Paulina Polok
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
  odwiedzin: 117
Dane adresowe:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 170

Dane kontaktowe:

fax: 77 4543118
e-mail: sekretariat@wijhars.opole.pl
strona www: bip.wijhars.opole.pl