Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

  1. Zgłaszania rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej należy dokonywać na "formularzu zgłoszenia prowadzenia działalności z zakresie produkcji, obrotu i składowania artykułów rolno - spożywczych" dostępnym pod tym linkiem, który należy przesłać na adres Inspektoratu. Dodatkowych informacji dotyczących zgłaszania uzyskać można u kierownika Wydziału Nadzoru pod nr telefonu (77) 454-31-18.
  2. Chęć przystąpienia do szkolenia i / lub egzaminu kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę należy zgłaszać pisemnie na formularzu dostępnym tutaj. Formularz należy wypełnić osobno dla każdego kandydata. Zgłoszenie podpisane przez kandydata należy przesłać do Inspektoratu.
  3. Decyzje oraz zaświadczenia o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców przesyłane są zainteresowanym pocztą za potwierdzeniem odbioru. Po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwy jest także odbiór dokumentór w siedzibie Inspektoratu.