Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje nt. producentów w rolnictwie ekologicznym

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych udostępnia podmiotom zainteresowanym informacje o producentach w rolnictwie ekologicznym, na zasadach określonych w art. 28 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L. 189 z 20.07.2009, ze zm.)

Główny Inspektor JHARS udziela podmiotom zainteresowanym informacji na temat producentów w rolnictwie ekologicznym w zakresie:
- imienia, nazwiska / nazwy, adresu - w przypadku producentów z certyfikatem i będących w okresie przestawiania,
- nazwy, adresu - w przypadku przetwórni.

Mając na uwadze ułatwienie Państwu dostępu do takiej informacji, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych zamieszczono formularz udostępniania informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym, który po wypełnieniu i podpisaniu podmiot zainteresowany może przesłać na adres:

Główny Inspektor
Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,

Formularz można wysłać także pocztą elektroniczną (podpisany elektronicznie) lub złożyć osobiście w sekretariacie Głównego Inspektoratu.

Informacja o producentach przekazywana jest w postaci wykazu w wersji elektronicznej w pliku / plikach PDF ( liczba plików zależy od zakresu informacji podanych w formularzu) na adres mailowy podmiotu zainteresowanego bądź faksem. W uzasadnionych przypadkach i na prośbę podmiotu zainteresowanego wykaz / wykazy można przekazać w formie wydruku. Poniżej można pobrać formularz.

 

PLIK DO POBRANIA