Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Składanie wniosku o wpis do rejestru rzeczoznawców

Szanowni Państwo.

Po otrzymaniu od Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zawiadomienia o zdanym egzaminie na rzeczoznawcę, należy pobrać i wypełnić poniższy wniosek:

 DOCWniosek o wpisanie do rejestru rzeczoznawców (38 kB) (38,50KB)

Wniosek powinien być wypełniony drukowanymi literami i podpisany czytelnie przez ubiegającego się o wpis, a następnie dostarczony (listownie lub osobiście) na adres WIJHARS odpowiedniego do miejsca zamieszkania zainteresowanego.
W przypadku mieszkańców woj. opolskiego wniosek prosimy kierować na adres:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
ul. Wrocławska 170,
45-835 Opole

Zgodnie z art. 1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, złożenie niniejszego wniosku podlega opłacie skarbowej.
Mieszkańcy woj. opolskiego w.wym. opłatę skarbową w kwocie 17 zł wnoszą na konto Urzędu Miasta Opole Rynek-Ratusz 1, 45-015 Opole
nr konta: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

Uwaga!

Należy wypełnić wszystkie dane w formularzu. Do wniosku prosimy dołączyć kopię potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

 

PLIK DO POBRANIA