Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługa dla osób mających trudności w komunikowaniu się

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Opolu zapewnia osobom mającym trudności w  komunikowaniu się korzystanie:

  • z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Urzędem,
  • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i  sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Aby skorzystać z usług Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Opolu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 4 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz kontaktowy lub pobrać jego wersję elektroniczną i po wypełnieniu wybrać jedną z poniższych opcji:

  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole
  • przesłać pocztą elektroniczną:
  • przesłać faksem pod numer 77 4543118
  • złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP

   Adres skrytki ePUAP: /43l1c2aobi/SkrytkaESP   

  • zgłosić telefonicznie pod nr 77 4543118, za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania
  • złożyć wniosek osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole

W przypadku, gdy wnioskowana sprawa nie leży w kompetencjach Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, wniosek zostanie niezwłocznie przesłany do właściwego organu, o czym powiadomi wnioskodawcę.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, tut. Urząd zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych w ustawie uprawnień.

REJESTR TŁUMACZY J|ĘZYKA MIGOWEGO

Tu można znaleźć rejestr tłumaczy języka migowego, prowadzony przez Wojewodę Opolskiego.

Poniżej dokumenty udostępniane przez Urząd, niezbędne do wykonania usługi.

 

PLIKI DO POBRANIA