Przejdź do treści strony
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Usługa dla osób mających trudności w komunikowaniu się

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Opolu zapewnia osobom mającym trudności w  komunikowaniu się korzystanie:

 • z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Urzędem,
 • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i  sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Aby skorzystać z usług Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Opolu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 4 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz kontaktowy lub pobrać jego wersję elektroniczną i po wypełnieniu wybrać jedną z poniższych opcji:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole
 • przesłać pocztą elektroniczną:
 • przesłać faksem pod numer 77 4543118
 • złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP

   Adres skrytki ePUAP: /43l1c2aobi/SkrytkaESP   

 • zgłosić telefonicznie pod nr 77 4543118, za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania
 • złożyć wniosek osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole

W przypadku, gdy wnioskowana sprawa nie leży w kompetencjach Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, wniosek zostanie niezwłocznie przesłany do właściwego organu, o czym powiadomi wnioskodawcę.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, tut. Urząd zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych w ustawie uprawnień.

REJESTR TŁUMACZY J|ĘZYKA MIGOWEGO

Tu można znaleźć rejestr tłumaczy języka migowego, prowadzony przez Wojewodę Opolskiego.

Poniżej dokumenty udostępniane przez Urząd, niezbędne do wykonania usługi.

 

PLIKI DO POBRANIA

Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2019
  przez: Paulina Polok
 • opublikowano:
  14-11-2019 10:51
  przez: Paulina Polok
 • zmodyfikowano:
  15-11-2019 13:36
  przez: Paulina Polok
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
  odwiedzin: 81
Dane adresowe:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 170

Dane kontaktowe:

fax: 77 4543118
e-mail: sekretariat@wijhars.opole.pl
strona www: bip.wijhars.opole.pl