Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona główna BIP

 

Link do strony głównej Korpusu Służby Cywilnej

Strona Główna Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Opolu jest jednostką budżetową działającą na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.630.).
Sprawujemy m.in nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę, kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, w tym kontrolę graniczną tych artykułów, dokonujemy oceny i wydajemy świadectwa w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Więcej informacji na temat podstaw prawnych działalności Inspekcji oraz jej zadań uzyskać można na stronach internetowych
Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

 

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa ochrony w walce z koronawirusem. Link do plakatu informacyjnego w formacie pdf

 

UWAGA! URUCHOMIONO CAŁODOBOWY DYŻUR TELEFONICZNY

Na polecenie Wojewody Opolskiego, w związku z zaistniałą sytuacją wystąpienia na terenie województwa opolskiego koronawirusa SARS-CoV-2,
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu uruchamia całodobowy dyżur telefoniczny.

W godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 można telefonować pod numer 77 4543118.
W pozostałym czasie tel.: 790790722, lub 691229914, 

 

Dane adresowe:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 170

adres skrzynki e-puap: /43l1c2aobi/skrytka

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4543118 lub 77 4539897 fax: 77 4543118
e-mail: sekretariat@wijhars.opole.pl